Obiekty referencyjne

W ciągu kilku lat propagowania na rynku instalacji grzewczych ideii równoważenia hydraulicznego wykonaliśmy m.in.

 

 

Projekt wykonawczy termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Sportowa 6B w Rzeszowie.

Zlecający: Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Data: 2012

W związku z modernizacją docieplenia budynku oraz wymianą stolarki wykonano projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania obejmujący dobór zaworów termostatycznych grzejnikowych oraz regulacyjnej armatury podpioniowej opartej o zawory Hydromat i Hydrocontrol produkcji Oventrop. 

Stadium: Wykonano

 

 

 

Wykonanie równowarzenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i wody lodowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego nr.2 w Rzeszowie.

Zlecający: PPM KLIMAWENTEX Rzeszów
Data: 2012

Zakres wykonywanych robót obejmował analizę dokumentacji projektowej pod kątem poprawności doboru elementów regulacyjnych instalacji oraz kompleksowe równoważenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej oparte o armaturę regulacyjną T&A Hydronics, w szczególności zawory STAD i STAF. 

Stadium: Wykonano

 

 

 


Termomomodernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solarza 2 w Rzeszowie

Zlecający: Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Data: 2013

Wykonano równoważenie hydrauliczne instalacji w oparciu o zamontowaną podpionowo armaturę regulacyjną firmy Oventrop wraz z wykonaniem nowych nastaw na grzejnikach w budynku.

 

Stadium: Wykonano

 

 Analiza dokumentacji projektowej oraz wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji ciepła technologicznego dla Oddziału Onkohematologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

Zlecający: Inżynieria Rzeszów S.A.
Data: 2014

W oparciu o dostarczoną dokumentacje projektową wykonano obliczenia przepływów dla poszczególnych gałęzi instalacji a następnie w oparciu o zamontowane zawory autoamtycznej regulacji AB-QM firmy Danfoss zrównoważono przedmiotową instalację.

 

Stadium: Wykonano

 Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Trzebownisko 614.

Zlecający: Wspólnota Mieszkaniowa Trzebownisko 614.
Data: 2015

Zaprojektowano i wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegająca na zmianę instalacji otwartej na instalację zamkniętą wraz z montażem zaworów grzejnikowych termostatycznych oraz wykonaniem równoważenia gałęzi instalacji w oparciu o armaturę podpionową T&A Hydronics.

 

Stadium: Wykonano

 

 
© 2015 All rights reserved.