Regulacja hydrauliczna

Równoważenie czy też regulacja hydrauliczna jest to ogół czynności prowadzących do uzyskania takiego układu przepływów w instalacji aby każdy z odbiorników miał zapewnione dokładnie taką ilość czynnika jaką potrzebuje przy danych parametrach temperaturowych zewnętrznych i wewnętrznych. Współczynniki bezpieczeństwa odnośnie mocy grzewczych czy chłodniczych odbiorników a także całych instalacji stosowanych przez projektantów powodują, że na wstępie każdą instalację można uznać ża przewymiarowaną. Podobnie sytuacja ma się z instalacjami w obiektach które w czasie ich użytkowanie poddano ociepleniu, wymianie stolarki lub zmieniono ich sposób użytkowania. Fakt przewymiarowania instalacji powoduje nierównomierne dostarczanie energii ( np. na jednym z odbiorników temperatutra jest zbyt niska, na drugim za wysoka ) co może być powodem szybszego zużycia elementów instalacji, problemów z uzyskaniem odpowiednich parametrów w pomieszczeniach i procesach technologicznych a wreszcie do ponoszenia przez użytkowników instalacji niepotrzebnych kosztów.

 

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na usługi umożliwiające Inwestorom obniżenie kosztów pracy instalacji a także zapewnienia ich bezawarynej pracy oferujemy:

 

- analizę zapotrzebowania na ciepło/chłód dla pomieszczeń, budynków, procesów technologicznych,

 

- doradztwo techniczne w zakresie zmniejszenia kosztów utrzymania instalacji,

 

- wykonanie projektów równoważenia hydraulicznego, termomodernizacji opartych o elementy regulacyjne ręczne jak i automatyczne,

 

- równoważenie hydrauliczne istniejących instalacji,

 

- kompleksową obsługę Inwestorów, zakładów przemysłowych, galerii handlowych jak i inwestorów indywidualnych.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

 

Zespół regulacjahydrauliczna.pl

 

 

 
© 2015 All rights reserved.